Persoonlijke hulpmiddelen

0517-418117 / 06-51336169   info@bengevenementen.nl

Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA)

Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA)

 

Machtigen is gemakkelijk:

- U vergeet niet te betalen;

- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken.

 

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging.

 

U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een jaaroverzicht, door de incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.

 

Terugboeken? Neem contact op met uw bank

Indien u een eenmalige machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.

 

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

 

Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.